ᜐᜒᜎᜅᜈᜈ᜴
Sosyalistang Republikang Bayan ng Silanganan

Series 1950

½ Lira
(SIL1)

Year(s): 1950

Remarks:
√ Serial No.
1 Lira
(SIL2)

Year(s): 1950

Remarks:
√ Serial No.
5 Lira
(SIL3)

Year(s): 1950

Remarks:
√ Serial No.
10 Lira
(SIL4)

Year(s): 1950

Remarks:
√ Serial No.
50 Lira
(SIL5)

Year(s): 1950

Remarks:
√ Serial No.
100 Lira
(SIL6)

Year(s): 1950

Remarks:
√ Serial No.
500 Lira
(SIL7)

Year(s): 1950

Remarks:
√ Serial No.
1000 Lira
(SIL8)

Year(s): 1950

Remarks:
√ Serial No.
1000 Lira
(SIL9)

Year(s): 1950

Remarks:
√ Serial No.

Series 1955

0.01 Lira
(1 Masa)
(SIL10)

Year(s): 1955

Remarks:
√ Serial No.
0.05 Lira
(5 Masa)
(SIL11)

Year(s): 1955

Remarks:
√ Serial No.
0.1 Lira
(10 Masa)
(SIL12)

Year(s): 1955

Remarks:
√ Serial No.
0.2 Lira
(20 Masa)
(SIL13)

Year(s): 1955

Remarks:
√ Serial No.
0.5 Lira
(50 Masa)
(SIL14)

Year(s): 1955

Remarks:
√ Serial No.
1 Lira
(SIL15)

Year(s): 1955

Remarks:
√ Serial No.

Series 1957~60

½ Lira
(SIL16)

Year(s): 1957

Remarks:
√ Serial No.
5 Lira
(SIL17)

Year(s): 1958

Remarks:
√ Serial No.
10 Lira
(SIL18)

Year(s): 1958

Remarks:
√ Serial No.
20 Lira
(SIL19)

Year(s): 1960

Remarks:
√ Serial No.
50 Lira
(SIL20)

Year(s): 1960

Remarks:
√ Serial No.
100 Lira
(SIL21)

Year(s): 1957

Remarks:
√ Serial No.

Series 1961~64

1 Lira
(SIL22)

Year(s): 1964

Remarks:
√ Serial No.
5 Lira
(SIL23)

Year(s): 1964

Remarks:
√ Serial No.
10 Lira
(SIL24)

Year(s): 1961

Remarks:
√ Serial No.
20 Lira
(SIL25)

Year(s): 1963

Remarks:
√ Serial No.
50 Lira
(SIL26)

Year(s): 1962

Remarks:
√ Serial No.
100 Lira
(SIL27)

Year(s): 1964

Remarks:
√ Serial No.

Series 1980/84

1 Kunding
(SIL28)

Year(s): 1980

Remarks:
√ Serial No.
5 Kunding
(SIL29)

Year(s): 1980

Remarks:
√ Serial No.
10 Kunding
(SIL30)

Year(s): 1980

Remarks:
√ Serial No.
30 Kunding
(SIL31)

Year(s): 1980

Remarks:
√ Serial No.
50 Kunding
(¼ Tahil)
(SIL32)

Year(s): 1980

Remarks:
√ Serial No.
100 Kunding
(½ Tahil)
(SIL33)

Year(s): 1980

Remarks:
√ Serial No.
1 Tahil
(SIL34)

Year(s): 1980

Remarks:
√ Serial No.
2 Tahil
(SIL35)

Year(s): 1980

Remarks:
√ Serial No.
3 Tahil
(SIL36)

Year(s): 1980

Remarks:
√ Serial No.
5 Tahil
(SIL37)

Year(s): 1980

Remarks:
√ Serial No.
10 Tahil
(SIL38)

Year(s): 1984

Remarks:
√ Serial No.
10 Tahil
(SIL39a)

Variety:
a. Issued note

Year(s): 1984

Remarks:
√ Serial No.
10 Tahil
(SIL39b)

Variety:
b. Error

Year(s): 1984

Remarks:
√ Serial No.

20 Tahil
(SIL40a)

Variety:
a. Issued note

Year(s): 1984

Remarks:
√ Serial No.
20 Tahil
(SIL40b)

Variety:
b. Error

Year(s): 1984

Remarks:
√ Serial No.


Series 1987~91

10 Tahil
(SIL41)

Year(s): 1988

Remarks:
√ Serial No.
20 Tahil
(SIL42)

Year(s): 1987

Remarks:
√ Serial No.
50 Tahil
(SIL43)

Year(s): 1987

Remarks:
√ Serial No.
100 Tahil
(SIL44)

Year(s): 1991

Remarks:
√ Serial No.
200 Tahil
(SIL45)

Year(s): 1989

Remarks:
√ Serial No.
500 Tahil
(SIL46)

Year(s): 1989

Remarks:
√ Serial No.
1000 Tahil
(SIL47)

Year(s): 1989

Remarks:
√ Serial No.
2000 Tahil
(SIL48a)

Variety:
a. Issued note

Year(s): 1989

Remarks:
√ Serial No.

2000 Tahil
(SIL48b)

Variety:
b. w/ Signature

Year(s): 1989

Remarks:
√ Serial No.
√ Signature

5000 Tahil
(SIL49a)

Variety:
a. Issued note

Year(s): 1988

Remarks:
√ Serial No.

5000 Tahil
(SIL49b)

Variety:
b. Error

Year(s): 1988

Remarks:
√ Serial No.


Series 1996~2003

1000 Tahil
(SIL50)

Year(s): 1996

Remarks:
√ Serial No.
5000 Tahil
(SIL51)

Year(s): 1997

Remarks:
√ Serial No.
10000 Tahil
(SIL52)

Year(s): 1998

Remarks:
√ Serial No.
50000 Tahil
(SIL53)

Year(s): 1999

Remarks:
√ Serial No.
100000 Tahil
(SIL54)

Year(s): 2000

Remarks:
√ Serial No.
500000 Tahil
(SIL55)

Year(s): 2001

Remarks:
√ Serial No.
1000000 Tahil
(SIL56)

Year(s): 2002

Remarks:
√ Serial No.
5000000 Tahil
(SIL57)

Year(s): 2003

Remarks:
√ Serial No.

Series 2003

0.5 Lira
(SIL58)

Year(s): 2003

Remarks:
√ Serial No.
1 Lira
(SIL59)

Year(s): 2003

Remarks:
√ Serial No.
2 Lira
(SIL60)

Year(s): 2003

Remarks:
√ Serial No.
3 Lira
(SIL61)

Year(s): 2003

Remarks:
√ Serial No.
5 Lira
(SIL62)

Year(s): 2003

Remarks:
√ Serial No.
10 Lira
(SIL63)

Year(s): 2003

Remarks:
√ Serial No.

Uncut Sheet: Series 1955~60

0.1~100 Lira
(SILS1)

Year(s): ND

Remarks:
N/A

Uncut Sheet: Series 1961~64

1~10 Lira
(SILS2)

Year(s): ND

Remarks:
N/A
20~100 Lira
(SILS3)

Year(s): ND

Remarks:
N/A

Uncut Sheet: Series 1987~91

100~500 Tahil
(SILS4)

Year(s): 1989/91

Remarks:
√ Serial No.
100~500 Tahil
(SILS5)

Year(s): 1989/91

Remarks:
√ Serial No.
100~500 Tahil
(SILS6)

Year(s): ND

Remarks:
N/A
1000~5000 Tahil
(SILS7)

Year(s): 1988/89

Remarks:
√ Serial No.

Uncut Sheet: Series 2003

0.5~10 Lira
(SILS8)

Year(s): 2003

Remarks:
N/A

0.5~10 Lira
(SILS9)

Year(s): 2003

Remarks:
N/A

No value
(SILS10)

Year(s): ND

Remarks:
N/A


Uncut Sheet: Series 2005

100+100+100 Lira
(SILS11)

Year(s): 2005

Remarks:
N/A

L.B.W.H.
Lipunang ng Bathalang Walang Hanggan

Regional: Series 1988

3 Lira
(SILR-LBW1)

Year(s): 1988

Remarks:
√ Serial No.
15 Lira
(SILR-LBW2)

Year(s): 1988

Remarks:
√ Serial No.
30 Lira
(SILR-LBW3)

Year(s): 1988

Remarks:
√ Serial No.
60 Lira
(SILR-LBW4)

Year(s): 1988

Remarks:
√ Serial No.
150 Lira
(SILR-LBW5)

Year(s): 1988

Remarks:
√ Serial No.
300 Lira
(SILR-LBW6)

Year(s): 1988

Remarks:
√ Serial No.

Copyright © 2011-2024 Y. D. Zhang. All Rights Reserved.